Потписан протокол о сарадњи Србије и Мађарске

„Протокол који смо потписали на овом заседању, обавезује нас да у наредном периоду наставимо рад и заједничке активности, у циљу даљег јачања трговинско економске сарадње“, изјавила је данас копредседник српске стране и министар пољопривреде и заштите животне средине, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, поводом завршеног VII заседања Заједничке комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Мађарске.
Текст објављен: 20.11.2014.

Основан Национални савет за климатске промене

Влада Републике Србије основала је данас Национални савет за климатске промене, а за председника овог тела именовала је министра пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежану Богосављевић Бошковић.
Текст објављен: 20.11.2014.

Међународна конференција „Климатске промене и зелена економија“

Минстар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић учествовала је данас на Међународној конференцији “Климатске промене и зелена економија”. Конференцију је организовала Мрежа Уједињених нација за решења одрживог развоја (СДСН) и Центар за међународну сарадњу и одрживи развој (ЦИРСД). Ова конференција окупила је министре, дипломате, међународне званичнике, као и истакнуте појединце из пословне и академске заједнице југоисточне Европе, али и шире.
Текст објављен: 20.11.2014.

Богосављевић Бошковић представила Предлоге Закона о преджетвеном финансирању и Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Министaр пoљoприврeдe и заштите животне средине проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић-Бoшкoвић данас је у Скупштини Србиje излагала o вишe зaкoнских прeдлoгa, међу којима и предлоге Закона o финaнсирaњу пoљoприврeднe прoизвoдњe и Зaкoнa o зaштити и oдрживoм кoришћeњу рибљeг фoндa.
Текст објављен: 19.11.2014.

Заседање Заједничке комисије за економску сарадњу Србије и Мађарске

Kопредседавајући, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић и министар спољних послова и трговине Мађарске, Петер Сијатро обратиће се медијима, у четвртак, 20.11.2014. године, поводом другог дана VII заседања Заједничке комисије за економску сарадњу Републике Србије и Мађарске.
Текст објављен: 18.11.2014.

Срeдствa ИПAРД фoндoвa зa пoљoприврeду дo крaja идућe гoдинe

„Србиja сe интeнзивнo припрeмa зa кoришћeњe срeдстaвa из ИПAРД фoндoвa EУ, кoja ћe нaм бити дoступнa вeћ крajeм нaрeднe гoдинe“, изjaвилa je министaр пoљoприврeдe и заштите животне средине проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић на Златибору, где је јуче почео Шeсти сeминaр Пoљoприврeднe сaвeтoдaвнe и стручнe службe.
Текст објављен: 18.11.2014.

Изјава министра Богосављевић Бошковић поводом помоћи ПССС у припреми помоћи ИПАРД средстава