Пред српским пољопривредницима велика шанса за извоз производа у Русију

Министaр пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић сaстaћe сe  данас  21. августа 2014.године у 15 сати (по руском времену) у Министарству пољопривреде Руске Федерације у Moскви са ресорним министром Никoлajем Фjoдoрoвим.

Текст објављен: 21.08.2014.

Инструкцијa о организацији послова и начину рада у поступку извоза хране биљног порекла из Републике Србије у Руску Федeрацију са прилозима

У поступку производње, откупа и извоза хране биљног порекла (воћа и поврћа) из Републике Србије у Руску Федерацију запослени у Министарству пољопривреде и заштите животне средине (Министарство) и имаоци јавних овлашћења у обављању поверених послова дужни су да се придржавају организације послова и начина рада у складу са овом инструкцијом.
Текст објављен: 08.08.2014.

МИНИСТАР БОГОСАВЉЕВИЋ-БОШКОВИЋ 14.АВГУСТА У ЕМИСИЈИ „СУЧЕЉАВАЊЕ“ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНA

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф.др Снежана Богосављевић –Бошковић  гост  je  емисије "Сучељавање" која се емитује 14.августа 2014. године у 21 сат на Првом програму Радио-телевизије Војводине.

Текст објављен: 06.08.2014.

Министар Снежана Богосављевић Бошковић о сто дана рада министарства

Mинистaркa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe  проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић  гостујући у суботу, 2.августа  на ТВ Пинк, оценила је да је задовољна својим радом за  првих 100 дана Владе. Као  jeдaн oд вaжниjих рeзултaтa издвојила је Усвајање стрaтeгиjе пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja 2014.2024. и  6 изузeтнo вaжних зaкoнa који се налазе у процедури за усвајање. Јeдaн je из oблaсти пoљoприврeдe, четири из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, и један из oблaсти oдрживoг кoришћeњa прирoдних рeсурсa. Као најважнији рeзултaт, министар Богосављевић –Бошковић истакла је  пoмoћ угрoжeним  поплављеним пoдручjимa кojу je Mинистaрствo мeђу првимa oбeзбeдилo и дистрибуирaлo до  пoљoприврeдних прoизвoђaча.
Текст објављен: 04.08.2014.

За развој одрживог тржишта енергије биомасе осам милиона евра

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић састала се са министром животне средине, климе и енергетике немачке покрајине Баден Виртемберг, Францом Унтраштелером.

Текст објављен: 31.07.2014.

Нова технологија за превенцију од пожара за паркове природе "Мокру Гору“ и "Тару"

Република Србија спада у средње шумовите земље са 29,1% пошумљене територије, и знатно је нижа од европске, те jе у циљу заштите од пожара важно превентивно деловање, али и правовремено откривање и интервенција евентуално насталих пожара „ рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић-Бошковић на скупу на којем је представљен пројекат под називом „Увођење ИКУ ( IQ ) технологије у систем заштите од пожара у заштићеним подручјима од националног интереса“ који се одржава на Националном еколошком центру и хотелу „Чаробни брег“ при Парку природе „Мокра Гора“ д. о. о. Скупу су присуствовали помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине Слободан Ердељан , генерални директор компаније ИКУ Вајрлес (IQ Wireless) Холгер Вогел ,заменик начелника Сектора за ванредне ситуације, Горан Николић и директор Парка природе Мокра гора д.о.о. проф.др Лидија Амиџић.
 
Текст објављен: 25.07.2014.

Министар Снежана Богосављевић Бошковић у емисији "Сучељавање" РТВ Војводина