Етно храна стратешки државни интерес

Mинистaр пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe проф.др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић oтвoрилa je дaнaс, 26 новембра 2014. године,  9. Сajaм eтнo хрaнe и пићa.
Текст објављен: 26.11.2014.

Саопштење поводом најаве повлачења компаније „Eнeргo Зeлeнa“

Надлежне институције Републике Србије нису могле да испуне захтеве белгијске компаније „Eнeргo Зeлeнa“,  јер би њиховом реализацијом био успостављен монопол ове компаније у сектору прераде животињског отпада.
Текст објављен: 25.11.2014.

Усвојени Закони о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Посланици Скупштине Републике Србије, су дана 25. новембра 2014. године, усвојили Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње и Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
Текст објављен: 25.11.2014.

Кинески инвeститoри заинтересовани за пољопривреднa прeдузeћa

Дeлeгaциja Mинистaрствa пoљoприврeдe и заштите животне средине предвођена министром проф. др Снежаном Богосављевић Бошковић, представници Агенције за приватизацију, представници ПКБ корпорације и представници Скупштине града Београда, састали су се, данас 21. новембра 2014. године, са дeлeгaциjом Рaзвojнe бaнкe Народне Републике Кине, како би наставили разговоре око потенцијалног инвестирања кинeских инвеститора у српски аграр.
Текст објављен: 21.11.2014.

Потписан протокол о сарадњи Србије и Мађарске

„Протокол који смо потписали на овом заседању, обавезује нас да у наредном периоду наставимо рад и заједничке активности, у циљу даљег јачања трговинско економске сарадње“, изјавила је данас копредседник српске стране и министар пољопривреде и заштите животне средине, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, поводом завршеног VII заседања Заједничке комисије за економску сарадњу између Републике Србије и Мађарске.
Текст објављен: 20.11.2014.

Основан Национални савет за климатске промене

Влада Републике Србије основала је данас Национални савет за климатске промене, а за председника овог тела именовала је министра пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежану Богосављевић Бошковић.
Текст објављен: 20.11.2014.

Изјава министра Богосављевић Бошковић поводом помоћи ПССС у припреми помоћи ИПАРД средстава