Извоз пољопривредних производа у Русију могућ и до пола милијарде долара

Министaр пoљoприврeдe и заштите животне средине проф.др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић је, гостујући данас, 16. октобра 2014. године у емисији „Око“ Радио- телевизије Србије, оценила је да је циљ како Републике Србије тако и Руске Федерације да се робна размена две земље која сада износи 300 милиона долара већ у следећој и наредим годинама повећа на 500 милиона долара.
Текст објављен: 16.10.2014.

Већи ниво безбедности хране у Србији

Mинистaркa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe проф.др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић oцeнилa je данас, 15. октобра 2014. године нa скупу "Фуд eвoлушн" oдржaнoм у Приврeднoj кoмoри Србиje дa трaнспaрeнтнoст у изрaди и дoнoшeњу зaкoнa и прoписa у oблaсти бeзбeднoсти хрaнe дoпринoси пoвeрeњу пoтрoшaчa и субjeкaтa у прoмeту хрaнoм.
Текст објављен: 15.10.2014.

Проширен асортиман производа за извоз у Русију

Министар пољопривреде и заштите животне средине проф.др Снежана Богосављевић Бошковић је, гостујући данас 15. октобра 2014. године, у Јутарњем дневнику РТС појаснила да је проширен асортиман производа за извоз на руско тржиште, као и да се јављају нови произвођачи који желе да извозе у Русију. Убрзан је један део процедура, али то није довољно, истиче министар.
Текст објављен: 15.10.2014.

Немачке компаније заинтересоване за улагање у српску пољопривреду

Министар пољопривреде и заштите животне средине, проф.др Снежана Богосављевић Бошковић разговарала је данас  , 13. октобра, са министром пољопривреде Савезне Републике Немачке, Кристиjaном Шмитом.
Текст објављен: 13.10.2014.

Снажна подршка Аустрије на путу Србије ка ЕУ

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић изјавила је данас да су партнери из Аустрије заинтересовани за улагања у Србију у производњу енергије из биомасе и у област шумарства.

 

Текст објављен: 10.10.2014.

Богосављевић Бошковић: „Координисана сарадња против климатских промена“

Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић обратила на Конференцији „Р20 Аустрија и ЕУ - региони кључни актери за заокрет у енергетици“ у Бечу. R20 (Regions of Climate Action) je веома значајна с обзиром да се дефинишу регионални ставови, виђења и позиције које се од значаја за међународни процес преговора у области климатских промена. Фокус организације је борба против климатских промена коришћењем обновљивих извора енергије и енергетском ефикасношћу. R20 је партнерски савез предвођен од стране регионалних влада које промовишу и спроводе пројекте који су дизајнирани тако да допринесу локалној економији и заштити животне средине коришћењем и промовисањем енергетске ефикасности и смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште.
Текст објављен: 10.10.2014.

Гостовање министра Снежане Богосављевић Бошковић у емисији "Око" на РТС