Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Радионица “Представљање нацрта Закона о структурној подршци и организацији тржишта у рибарству ”

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине и PLAC II пројекта данас, 22. јуна 2017. године одржана је радионица у циљу представљања нацрта Закона о структурној подршци и организацији тржишта у рибарству.

Прочитај више …

Привремено забрањен рад у 13 објеката за производњу пекарских производа

У оквиру планираног појачаног надзора у објектима за производњу пекарских производа пољопривредни инспектори су извршили планску акцијску контролу произвођача хлеба на целој територији Републике Србије. Контролисани су услови производње, хигијена, следљивост, системи безбедности, безбедност и квалитет хлеба, декларисање, евиденционе маркице на брашну и поштовање оредбе о обавезној производњи хлеба  Т-500. Прочитај више …

Обавештење о поднетом захтеву за установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлица“

Oбавештавамо сва заинтересована лица да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине на основу Закона о вину („Службени гласник РС“, број 41/09 и 93/12) и у складу са Правилником о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), поднет Захтев, број 320-05-9203/2015-08 од 04.11.2015. године, за признавање ознака за вина са географским пореклом који се односи на установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлички рејон/Топлица“.

Предложену Спецификацију производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ можете погледати на WEB страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине: http://www.mpzzs.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/ .

Министарство пољопривреде и заштите животне средине овим путем обавештава физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно седиште у Републици Србији, а која имају легитимни интерес за улагање приговора на предложено установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“, да у складу са чланом 37. Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), могу у року од 62 дана од дана постављања предложене Спецификације производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ на WEB страницу овог министарства, тј. до 7.8.2017. године, поднети Приговор на установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“. Поднети приговор мора да садржи разлоге за подношење (чињенице и коментаре) и документацију (доказе) којом се потврђују ти разлози и доставља се у писаној форми на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Сектор за пољопривредну политику
Група за виноградарство и винарство
Немањина 22-26
11000 Београд.

Започете активности пољопривредне инспекције везане за предстојећу жетву меркантилне пшенице

Поводом предстојеће жетве пшенице, пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине започели су регистрацију прелазних залиха меркантилне пшенице ускладиштене код складиштара. Прочитај више …

Почела исплата субвенција за ђубриво

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне средине обавештава пољопривредне произвођаче да је почела исплата субвенција за регресирано ђубриво. Подношење захтева за регресирање ђубрива почело је 3. маја, и до данас поднето је 72.821 захтева у укупној вредности од 1.165.767.625,40 динара. Прочитај више …

ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години. Прочитај више …

Oзнaку „Српски квaлитeт“, дoбилo првих oсaм прoизвoдa

Кoнфeрeнциjа зa нoвинaрe, пoвoдoм прoмoциje нaциoнaлнe oзнaкe „Српски квaлитeт“, одржана је данас, 22. маја 2017. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на којој је истaкнутo дa су прoизвoди кojи нoсe oвaj лoгo, пoтпунo српски прoизвoд oд сирoвинa кoje су пoрeклoм из Србиje.  Прочитај више …

Представљање производа са ознаком „Српски квалитет“

Конференција за новинаре поводом представљања и промоције првих производа са националном ознаком „Српски квалитет“, биће одржана у понедељак, 22. маја 2017. године, у 10 часова, у свечаној сали Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Немањина 22 – 26, IX спрат, сала 7). Прочитај више …