Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. јул 2019.

Триван на Глобалном припремном састанку за Самит УН о клими у Абу Дабију

Министар заштите животне средине учествује на дводневном Глобалном припремном састанку за Самит УН о климатским променама који  се одржава од 30. јуна до 1. јула 2019. године у Абу Дабију (УАЕ). Министар Триван је учествовао у раду пленарне сесије, говорио на округлом столу „Лидери–јачање амбиција и активности“ и имао низ билатералних сусрета.
1. јул 2019.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

„У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује нови конкурс за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).
28. јун 2019.

Министар Триван у акцији чишћења дунавског приобаља поводом обележавања Дана Дунава

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је данас у акцији чишћења дунавског приобаља на Ади Хуји поводом обележавања међународног Дана Дунава, коју су организовали предузеће „Coca Cola HBC Srbijaˮ и еколошка организација „Let’s do it! Worldˮ у Србији.
28. јун 2019.

Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години

Министарство заштите животне средине дана 28. јуна 2019. године објављује Одлуку о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години.
27. јун 2019.

Потписани уговори за пошумљавање са пет локалних самоправа

Министар заштите животне средине Горан Триван потписао је данас уговоре са представницима локалних самоуправа којима ће, на основу одржаног Конкурса Министарства, бити додељена средства Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години. Буџетом за 2019. годину, Министарство је определило 41 милион динара за пошумљавање. На Конкурс су пристигле 23 пријаве, од којих је пет локалних самоуправа испунило све услове Конкурса.