Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Радионица “Представљање нацрта Закона о структурној подршци и организацији тржишта у рибарству ”

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине и PLAC II пројекта данас, 22. јуна 2017. године одржана је радионица у циљу представљања нацрта Закона о структурној подршци и организацији тржишта у рибарству.

Прочитај више …

Обавештење о поднетом захтеву за установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлица“

Oбавештавамо сва заинтересована лица да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине на основу Закона о вину („Службени гласник РС“, број 41/09 и 93/12) и у складу са Правилником о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), поднет Захтев, број 320-05-9203/2015-08 од 04.11.2015. године, за признавање ознака за вина са географским пореклом који се односи на установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Топлички рејон/Топлица“.

Предложену Спецификацију производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ можете погледати на WEB страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине: http://www.mpzzs.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/ .

Министарство пољопривреде и заштите животне средине овим путем обавештава физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно седиште у Републици Србији, а која имају легитимни интерес за улагање приговора на предложено установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“, да у складу са чланом 37. Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), могу у року од 62 дана од дана постављања предложене Спецификације производа за ознаку географског порекла „Топлички рејон/Топлица“ на WEB страницу овог министарства, тј. до 7.8.2017. године, поднети Приговор на установљавање ознаке географског порекла „Топлички рејон/Топлица“. Поднети приговор мора да садржи разлоге за подношење (чињенице и коментаре) и документацију (доказе) којом се потврђују ти разлози и доставља се у писаној форми на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Сектор за пољопривредну политику
Група за виноградарство и винарство
Немањина 22-26
11000 Београд.

Српски квалитет

Ознака „Српски квалитет“ је национална ознака вишег квалитета којом се обележавају пољопривредни и прехрамбени производи у циљу информисања домаћих и иностраних потрошача о њиховим посебним својствима. Ознака гарантује квалитет производа специфичних карактеристика, пре свега произведених од сировина искључиво са територије Републике Србије и доказано вишег квалитета у односу на производе исте категорије на тржишту.

Овај добровољни стандард квалитета, регулисан је Уредбом о означавању пољопривредних и прехрамбених производа националном ознаком вишег квалитета „Српски квалитет“ (Сл.гласник РС 90/2016) коју можете преузети – овде.

Подршку у развоју Ознаке Српски квалитет Министарству пољопривреде и заштите животне средине пружила је Организација за храну и пољопривреду Уједнињених нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) у оквиру вишегодишњег пројекта који се реализује у Србији “Унапредјење квалитета И безбедности хране у сектору производње меса”.

Министарство пољопривреде спроводи поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „Српски квалитет“.

Који производи могу да носе ознаку Српски квалитет?

„Српски квалитет“  означава производе од сировине која потиче искључиво са територије Републике Србије, и који се по свом хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, начину производње, коришћеним сировинама и/или састојцима или по некој другој карактеристици јасно разликује од других пољопривредних и прехрамбених производа исте категорије.

Ознака је намењена за пољопривредне и прехрамбене производе у сектору производње и прераде млека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда, (осим јаких алкохолних пића, вина и ароматизованих производа од вина.)

Шта је потребно да производјач постане овлашћени корисник ознаке “Српски квалитет”?

Поступак означавања пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет“ покреће се Захтевом који се подноси Министарству. Захтев за коришћење ознаке „српски квалитет“ за пољопривредне и прехрамбене производе се подноси  Групи за квалитет, декларисање и означавање хране.

Ради  развоја секторских стандарда квалитета кроз сарадњу произвођача исте групе производа, Уредба о ознаци “Српски квалитет” предвиђа да захтев за коришћење ознаке, у име свог члана подноси пре свега асоцијација произвођача односно удружење произвођача исте групе производа које је основано или између осталог обавља послове управљања, интерне контроле и промоције квалитета.

Више информација о процедури стицања ознаке „Српски квалитет“ можете добити путем следећег контакта:

Група за квалитет, декларисање и означавање хране,

Тел: 011/3622312

Mail: b.raketic@minpolј.gov.rs ; snezana.kumbaric@minpolј.gov.rs

 

Који производи носе ознаку “Српски квалитет”?

Министарство води евиденцију о означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком „српски квалитет“ и праву коришћења те ознаке. Списак производа са ознаком „српски квалитет“, као и посебних својстава означених производа, објављују се на интернет страници Министарства.

У мају 2017. године, осам производа од меса је испунило услове и стекло ознаку „Српски квалитет“:

  • Индустрија меса Carnex: Домаћа месната сланина, Selection паштета са комадићима меса, Selection паштета са димљеном сланином, Домаћа сарма
  • Индустрија меса Топола: Љути кулен, Излетника салама
  • Златиборац: Краљева салама, Пилећа деликатес салама

Изглед графичког знака ознаке „Српски квалитет“

Ознаку „Српски квалитет“ чини визуелни идентитет прописан чланом Уредбе о означавању пољопривредних и прехрамбених производа ознаком “Српски квалитет”.

 

Изглед ознаке „српски квалитет“.

Ознаке квалитета – Ћирилица

Оznаkе kvаlitеtа – Latinica

Оznаkе kvаlitеtа – Engleski

Оznаkе kvаlitеtа – Serbia.Q

Захтев за овлашћивање

Овлашћена контрола тела

Географско порекло вина

Спецификација производа (предлог) ознаке географског порекла Топлица погледати – овде

  • Прилог 1 предложене Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Топлица погледати – овде
  • Прилог 2 предложене Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Топлица погледати – овде
  • Прилог 3 предложене Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Топлица погледати –овде

PDO/PGI ознаке географског порекла погледати – овде

Издавање евиденционих маркица за вино са географским пореклом погледати – овде

Евиденцију произвођача и вина са гп погледати – овде

 

 

Сертификациона тела овлашћена од стране мпзжс за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбрених производа са ознакама географског порекла

Ред.бр. НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА
1. CONTROL UNION DANUBE,

Булевар Михајла Пупина, 11000 Београд

2. ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ

Хероја Пинкија 49, 26300 Вршац

3. ORGANIC CONTROL SYSTEM SUBOTICA

Трг цара Јована Ненада 15/I, 24000 Суботица

 

4.

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд