Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Корисна документа и линкови

Студијa конкурентности пољопривреде Србије

Competitiveness of Serbian Agriculture

IPARD program 2014-2020
 

Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године
 

Зелена књига 2017 – књига 1
Зелена књига 2017 – књига 2

Зелена књига 2016 – књига 1
Зелена књига 2016 – књига 2
Зелена књига 2015 – књига 1
Зелена књига 2015 – књига 2
Agriculture in the Republic of Serbia in 2013

Ознаке квалитета – Ћирилица

Оznаkе kvаlitеtа – Latinica

Оznаkе kvаlitеtа – Engleski

Оznаkе kvаlitеtа – Serbia.Q

Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији

Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи соје у Србији

Вoдич o хигиjeни у примaрнoj прoизвoдњи ситнoг вoћa

Приручник у области надзора над субјектима за складиштење смрзнутог ситног воћа

Интерни приручник за поступање инспектора у контроли производње, промета и извоза воћних ракија
Подстицајна средства за 2016. годину

Образац за припрему програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Упутства за пољопривредна газдинства – ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗНАТИ ДА БИ СЕ ЗАШТИТИЛО ЗДРАВЉЕ И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА НАКОН ПОПЛАВЕ

НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА

Рибњаци
Фарме
Ветеринарски контролни број
Инкубаторске станице

Водич кроз HACCP
ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ МИКРОБИОЛОШКИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ХРАНУ
Појашњење инструкције Управе за ветерину од 02. 06. 2011. године и информације која се односи на увођење система самоконтроле у објекте за промет хране на мало

Упутство за примену, самоконтролу и контролу система ДПП, ДХП и HACCP

Лепе шуме Србије

СТИПС – Систем тржишних информација пољопривреде Србије

Интернет портал национални Бренд Србије

Компезациони фонд Републике Србије

Национални програм за пољопривреду од 2010 до 2013

Национални програм руралног развоја од 2011 до 2013

Serbia agriculture 2012

Продуктна берза

Пољопривредне стручне службе

CEFTA

DREPR

Попис пољопривреде 2012

Органска пољопривреда у Србији 2013

100 Питања
 

Twining light пројекат – Успостављање система класирања трупова 

Посета кланицама

Одржан састанак поводом свечаног отварања пројекта  „Идентификација неопходних корака у процесу
успостављања система класирања трупова у складу са захтевима Европске уније“

Одржана радионица „Значај и користи од успостављања система класирања говеђих и свињских трупова на линији
клања и значај сарадње између свих учесника у процесу успостављања система класирања”

Зашто класирати
ЕУ уредбе у пракси
Извештавање о ценама
Како класирати свињске трупове
Како класирати говеђе трупове
Примери плаћања
Увод у пројекат

Извештај са радионице 14. и 15. Новембра 2017
Опис препорука
Увод
Успостављање националног система
Потребне обуке
Опис препорученог система
Резиме препорука
План имплементације

Одржан састанак поводом свечаног затварања пројекта  „Идентификација неопходних корака у процесу успостављања система класирања трупова у складу са захтевима Европске уније“

ЕУ Твининг пројекат

EU Twinning project