Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Недимовић: Негативне аспекте утицаја промене климе претворити у добити за нашу привреду

Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић отвориo je данас 4. седницу Националног савета за климатске промене.

Министар је том приликом рекао да је циљ да негативне аспекте утицаја промене климе умањимо и претворимо их у добити за нашу привреду али да су неопходне правовремене и ефикасне размене информација и то са аспекта испуњења обавеза према Оквирној конвенцији УН о промени климе и захтева ЕУ законодавства.

Министар пољопривреде и заштите животне средине је подсетио и да је Усвојен  Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе, да је Влада Републике Србије, на предлог Министарства, усвојила Закон о потврђивању Доха амандмана на Кјото протокол уз Оквирну конвенцију УН о промени климе и Закон о потврђивању Споразума из Париза, израђен је нацрт Другог извештаја Републике Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе, који је тренутно у процедури међуминистарских консултација и започета је израда Стратегије борбе против климатских промена са Акционим планом и настављене активности на унапређењу мониторинга и извештавања у области климатских промена.

 По питању планова за 2017. годину, министар Недимовић је нагласио да се основ активности заснива на јачем укључењу локалних самоуправа у активности у вези са климатским променама, али и ефикаснијем укључивању других актера и заинтересованих страна, те је Министарство иницирало пројекат: „Локални развој отпоран на климатске промене“, који се финансира из Глобалног фонда за животну средину, али и буџета Републике Србије, што је први пут да су средства опредељена из буџета РС директно за активности у области климатских промена.

 „Пажњу ћемо посветити и мерама адаптације на измењене климатске услове и у том контексту значајно је поменути да је иницирана припрема Националног плана адаптације на измењене климатске услове, коришћењем средстава глобалног Зеленог климатског фонда“, истакао је министар Недимовић.