Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја, а који су од јавног интереса у 2017. години

Закон о изменама и допунама Закона о министарствима објављен је у Службеном гласнику број 62 од 26.06.2017. године и ступио је на снагу даном објављивања, односно 26.06.2017. године. Даном ступања на снагу овог закона, Министарство пољопривреде и заштите животне средине наставља са радом као Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са делокругом утврђеним овим законом.

У складу са наведеним, а у вези Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја, а који су од јавног интереса у 2017. години, нема измена у смислу општих услова учешћа, документације која се подноси приликом конкурисања, начину достављања документације  (осим назива министарства на коверти) и рока за подношење пријава. Као што је објављено у конкурсу дана 20. марта 2017. године, на интернет страници министарства и порталу е-Управе,  рок за подношење пријава је од 3. јула до 21. јула 2017. године.