Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

ОБРАЗАЦ – Захтев за коришћење подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди и руралном развоју

У  циљу достизања тржишног развоја и јачања тржишне позиције пољопривредних и прехрамбених производа, унапређења конкурентности субјеката у производњи хране, као и повећања свести потрошача о квалитету пољопривредних и прехрамбених производа, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је долено Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди. С тим у вези, Министарство је у складу са правилником  израдило Образац који заитересована лица могу да користе за покретање поступка за остваривање права на подстицаје који су прописани наведеним правилником.

Образац преузети – овде