Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Откуп меркатилне пшенице овогодишњег рода

Влада Републике Србије je, на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, утврдила цену од 18,00 динара по килограму за интервентни откуп меркантилне пшенице овогодишњег рода.

Републичка дирекција за робне резерве откупљиваће меркантилну пшеницу домаћег порекла, у расутом стању, која мора у свему да одговара прописаном квалитету у складу са правилницима. Количину меркантилне пшенице која се откупљује, као и начин дистрибуције, утврдиће Републичка дирекција за робне резерве.

Циљ ове мере је да држава законом утврђеним алатима подстакне тржиште пшенице.