Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2016. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима заштите животне средине  које реализују удружења и друге организације цивилног друштва у 2016. години.

Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом, прилагођавање и ублажавање климатских промена; спровођење Архуске конвенције; промоција зелене економије.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на интернет страници Министарства и на порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs).

Текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Образац 1 – пропратно писмо ОЦД

Образац 2 – подаци о ОЦД и изјава

Образац 3 – подаци о пројекту и изјава

Образац 4 – биографије

Смернице за подносиоце предлога пројеката